• BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA ROR
  Vývoz překližky
 • BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA ROR
  Vývoz překližky
 • BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA ROR
  Vývoz překližky
Výrobky
Kvalitní výrobní materiály a výrobky z nich. Kovové výrobky, dřevo, pryž; anorganické chemické výrobky.
Překližka FSF

Překližka třídy FSF je nejvíce poptávána ve stavebním průmyslu díky svým následujícím vlastnostem:

 • zvýšená odolnost proti vlhkosti (může zachovávat své vlastnosti po dlouhou dobu, a to i při použití ve venkovním prostředí);
 • nízká rozpustnost ve vodě;
 • zvýšená pevnost (pevnost závisí na tloušťce listu a použitých dýh);
 • odolnost vůči opotřebení.

Tyto vlastnosti překližky FSF jsou dosažitelné použitím při výrobě vysoce kvalitní dýhy a fenol-formaldehydových pryskyřic.

Jednou z odlišností překližky třídy FSF je stálé odpařování formaldehydu. Kvůli vysoké toxicitě této látky se FSF nepoužívá k výzdobě interiérů a výrobě nábytku.

Překližka FK

Překližka vodovzdorná FK je moderním materiálem, který se široce používá při provedení stavebních a dokončovacích prací. Listy vodovzdorné překližky se také úspěšně používají v reklamě k výrobě různých předmětů venkovní reklamy. Takové struktury se nedeformují a nemění své parametry pod vlivem povětrnostních jevů, jako jsou déšť, sníh, střídání teplot.

Překližka odolná proti vlhkosti je nenahraditelná pro vnitřní a venkovní dokončovací práce v různých budovách. Vlastnosti překližky FK umožňují zvýšit koeficient zvukové a tepelné izolace.

Překližka fóliovaná pro bednění

Ve všech dobách se za nejlepší materiál pro výrobu bednění považovalo dřevo a řezivo. Po vzniku monolitické výstavby její místo vzala překližka pro bednění. Zároveň se stala nejpopulárnější fóliovaná překližka. Její popularita je způsobena přítomností lesklého povrchu, ze kterého se snadno odlepí beton nebo malt. Samotný materiál poměrně snadno přenáší kontakt s betonem a dalšími stavebními směsmi. Kvůli tomu získala neformální název "překližka pro bednění".

Překližka fóliovaná

Fóliovaná překližka je populárním moderním materiálem, který je široce používán v různých oblastech stavebnictví.

Překližka vodovzdorná

Překližka se již dlouho používá jako stavební materiál ve zcela různých oblastech lidské činnosti. S časem vznikají nové materiály a technologie, které jsou postupně zaváděny do procesu výroby překližky. Dnešní překližka je unikátním stavebním materiálem, který se vyrábí z tenkých vrstev dřeva - dýhy, které jsou uspořádány kolmo k sobě (obvykle v lichém počtu). Za podmínek vysoké teploty a vysokého tlaku se vrstvy slisují, předem jsou ošetřeny speciálními lepicími roztoky s přidáním různých druhů polymerů.

Překližka vodovzdorná

Překližka se zvýšenou odolnosti vůči vlhkosti je materiálem vyrobeným z několika vrstev přírodní dýhy, která je lepena fenolformaldehydovým lepidlem. Ve výrobním procesu se používá kolmé usazení listů, což umožňuje výrazně zvýšit pevnostní charakteristiky materiálu. V závislosti na směru vláken ve vnější vrstvě, překližka může být příčná nebo podélná.

MDF desky

MDF jsou dřevovláknité desky, široce používané ve výrobě nábytku, dveří, podlah, interiérových prvků. MDF se vyrábí ze zbytků vznikajících v dřevařském nebo dřevoobráběcím průmyslu. Zbytky se rozmělňují, poté se lisují a suší. V závislosti na výrobní technologii, sušení dřevovláknitých desek může probíhat s použitím syntetické pryskyřice, nebo bez něj.

Pořídit si MDF znamená pořídit si snadno zpracovatelný materiál, odolný proti vlhkosti, s dobrými pevnostními charakteristikami. Výrobky z MDF se nepoškozují plísní, houbami, hmyzem. Dřevovláknité desky mají nízkou hmotnost, což značně usnadňuje proces dopravy a montáže.

TYPY PŘEKLIŽKY:

 

BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA ROR

 
 

Překližka dle jakosti

V souladu s GOST, v závislosti na vzhledu vnějších vrstev povrchu, překližky lze rozdělit do několika tříd: Е (Elite), 1(В), 2(ВВ), 3(СР), 4(С). Listy jsou označovány dvěma číslicemi v podobě zlomku. První číslice znamená jakost čelní vrstvy, druhé – obrácené vrstvy.

 • Překližka jakost 1/2
 • Překližka jakost 1/3
 • Překližka jakost 2/2
 • Překližka jakost 2/3
 • Překližka jakost 2/4
 • Překližka jakost 3/4
 • Překližka jakost 4/4
 • Překližka 4/4 СТ
 • Překližka 3/3 СХ/СХ
 • Překližka F/F 1. jakost

 

Překližka na povrchu

Překližka značek FK a FSF ze všech typů dřevěné dýhy se brousí. Během tohoto zpracování se odstraňují škrábance, špína, a ve výsledku povrch se stává plochý, hladký a krásný. V závislosti na míře zpracování povrchu se rozlišuje materiál na broušený a nebroušený.

Označení v souladu s GOST:

 • překližka NŠ – nebroušená,
 • překližka Ш 1 – broušená na jedné straně,
 • překližka Ш 2 – broušená ze dvou stran.

Překližka dle tloušťky

 • Vysoce kvalitní překližka 3 mm, 4 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm je široce používaná ve výrobě suvenýrů, modelování letadel, v automobilovém průmyslu a ve výstavbě lodí.
 • Materiál s průměrnou tloušťkou – překližka 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm se aktivně používá ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, ve výstavbě lodí, ve výrobě železničních vozů, v reklamním byznysu. Je populární pro zastřešení, ve výrobě obalů, kontejnerů a palet.
 • Tlustší listy, jako jsou překližky 18 mm, 20 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm jsou schopné snášet vysoké zatížení. Proto je tento materiál široce poptáván v místech, kde je prioritou pevnost a spolehlivost materiálu - vytvoření interiérových konstrukcí, nosných prvků nábytku, bednících konstrukcí.

 

 

PŘEKLIŽKA V DETAILECH
Naše mise
1
Být nejefektivnější společností vyvíjecí vývozní potenciál Ruské federace a podporující tak hospodářskou prosperitu ruského regionů a dalších zemí Evropské unie.
2
Naše hodnoty
 • Zaměření na potřeby zákazníků;
 • Nelhostejnost a zapojenost;
 • Profesionalita;
 • Odpovědnost;
 • Snaha být nejlepší ve svém oboru
3
Naše cíle
Zůstat spolehlivým a uznávaným lídrem mezi dodavateli různých produktů v regionu a přispět k rozvoji podnikání našich partnerů a zákazníků, nabízet komplex kvalitních služeb pro podporu vývozu jejich výrobků.
4
Úkoly
Zvýšení podílu realizace na zahraničních trzích ruských výrobků prostřednictvím vytvoření infrastruktury a poskytování spolehlivých logistických systémů; Zajištění maximálního růstu hodnoty podniku.